We have made necessary updates to our Terms of Use and Privacy Policy. You can view the full details here: Terms of Service and Privacy Policy. The new terms and privacy policy go into effect on August 10th 2016, your continued use of myMoleskine confirms your agreement to these terms. If you have any questions please contact us at: privacy@moleskine.com. close
ツールバーへスキップ

رنگ ضد حریق افزودنی خوبی برای آشپزخانه ها و مناطقی است که در معرض گرما و عناصر قرار می گیرند. هدف اصلی جلوگیری از گسترش شعله های آتش و آتش در سطح مشخص است. محافظت از یک سطح با پوشش بازدارنده شعله ، ایمنی بهتر را در صورت آتش سوزی تضمین می کند.

رنگ های ضد حریق معمولاً در فضاهای صنعتی یا ساختمانهای عمومی در مقیاس وسیع استفاده می شوند اما می توانند در پروژه های کوچکتر نیز مورد استفاده قرار گیرند.

چرا باید از پوشش های بازدارنده شعله استفاده کنید

اگر ارزیابی ریسک انجام داده اید ، احتمالاً مشخص کرده اید که کدام مناطق بیشترین خطر را دارند. برای اطمینان از ایمن بودن ساختمان خود ، باید ارزیابی خطر را با رعایت نکات ایمنی مانند پوشش های مقاوم در برابر شعله دنبال کنید تا خطرات گسترش آتش به حداقل برسد.

رنگ های بازدارنده شعله سطح بالایی از محافظت در برابر آتش را تأمین می کنند و می توانند در انواع سطوح مورد استفاده قرار گیرند. مکان مشترکی که ممکن است از پوشش ضد شعله استفاده کنید ، میزهای آشپزخانه چوبی (اطراف وسایل آشپزی) است.

この投稿を評価

不適切なコンテンツを報告

@

最近アクティブではない